GEMEENTEBLADToestemming voor het starten van een bedrijf aan huis aan Grote Haarsekade 16 te Gorinchem

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende reguliere omgevingsvergunning hebben verleend: Grote Haarsekade 16, 4205 VH (verzonden 29/11/ ’23)het starten van een bedrijf aan huisBent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (zie verzenddatum in deze bekendmaking). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift. Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Inzage De verleende vergunningen kunt u inzien vanaf de eerste werkdag na deze publicatie.U kunt hiervoor een afspraak maken op www.gorinchem.nl of telefonisch: 14 0183.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Gorinchem. Bekijk alle Bekendmakingen Gorinchem in Gorinchem.

https://gorichemkrant.nl/bekendmakingen-gorinchem/

Deel dit bericht:

Redactie Gorinchemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Gorinchemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Gorinchem.

Gerelateerde berichten